Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Dogs Uitlaatservice. Door het sluiten van een overeenkomst met verwijzing naar de voorwaarden gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Dogs Uitlaatservice is gevestigd in Dirksland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder registratienummer: 749 874 37

Dogs Uitlaatservice behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 

1. Algemeen en Definities 

1.1. Dogs Uitlaatservice, gevestigd aan de Molenzicht 60 3247VA DIRKSLAND vertegenwoordigd door S. Steehouwer, hierna te noemen: Dogs Uitlaatservice. 

1.2. Opdrachtgever is de eigenaar van de hond(en) die het inschrijfformulier, overeenkomst en – indien van toepassing – sleutelovereenkomst heeft ondertekend, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’ of ‘jij/je/jou/jouw’. 

1.3. Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door Dogs Uitlaatservice, hierna te noemen de: ‘Opdracht’ of ‘Dienst’. 

1.4. Bij het afnemen van wandelingen op vaste tijden/vaste dagen wordt er een overeenkomst tussen Dogs Uitlaatservice en opdrachtgever gemaakt voor 1 maand, waarbij Dogs Uitlaatservice de honden(en) van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) en tijdstippen uitlaat tegen een door Dogs Uitlaatservice te bepalen prijs. Het abonnement wordt iedere maand stilzwijgend verlengd. 

Bij het gebruik van een strippenkaart wordt er een overeenkomst tussen Dogs Uitlaatservice en opdrachtgever gemaakt waarbij Dogs Uitlaatservice de honden(en) van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door Dogs Uitlaatservice te bepalen prijs. 

1.5. Hond(en) van de opdrachtgever welke door Dogs Uitlaatservice worden uitgelaten, hierna te noemen: de hond. Dit kunnen zowel één of meerdere honden zijn. Voor alle honden in het bezit van opdrachtgever, waarvoor Dogs Uitlaatservice een overeenkomst afsluit gelden de Algemene Voorwaarden. 

1.6. Dogs Uitlaatservice is niet aan te merken als eigenaar van de hond(en). Opdrachtgever is de officiële eigenaar van de hond. 

1.7. Dogs Uitlaatservice is door ondertekening van de overeenkomst gemachtigd de hond uit te laten. 

1.8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een degelijke halsband. Dogs Uitlaatservice mag overigens ook eigen, veilige, riemen en halsbanden gebruiken.

1.9. Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) na de wandeling nat en/of vies kan/kunnen zijn. Dogs Uitlaatservice zorgt, indien mogelijk, voor de eerste reiniging (afnemen/drogen met handdoek), maar is niet verantwoordelijk voor verdere gevolgen hiervan. 

1.10. Het uitlaten van de hond gebeurt in een groepswandeling, waarbij de opdrachtgever akkoord gaat dat de hond los mag lopen.

2. Gedrag en Entingen 

2.1. Dogs Uitlaatservice heeft de toestemming van de eigenaar om de hond(en) los te laten lopen op plaatsen waar dat ook wettelijk is toegestaan, tenzij anders met opdrachtgever is afgesproken. Dogs Uitlaatservice laat overigens de hond(en) alleen loslopen, wanneer Dogs Uitlaatservice meent dat dit veilig zal zijn. 

2.2. Dogs Uitlaatservice behoudt zich het recht om hond(en) op voorhand te weigeren, zonder opgave van redenen. 

2.3. Dogs Uitlaatservice behoudt zich het recht om een overeenkomst te ontbinden, nadat die al is overeengekomen of tijdens de looptijd.  Bijvoorbeeld wanneer de hond(en) na verloop van tijd gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het individueel of in groepsverband uitlaten door Dogs Uitlaatservice. In dit geval worden eventuele voldane betalingen voor niet afgenomen diensten teruggestort. Hierover zal eerst contact worden opgenomen met de opdrachtgever. 

2.4. Bij de groepswandeling geldt dat de hond sociaal dient te zijn naar andere honden/dieren en mensen. 

2.5. Bij de groepswandelingen dient de hond te luisteren naar de basiscommando’s (‘hier komen’, ‘zit’). 

2.6. De hond dient gezond te zijn. Dogs Uitlaatservice bepaalt of zij de hond in gezonde staat acht. 

2.7. De hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailinentingen of getest m.b.v. titerbepaling. Enting tegen kennelhoest is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd. De hond dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien, wormen en teken. Dogs uitlaatservice vertrouwt erop dat je zorgdraagt voor de juiste entingen en preventieve behandelingen.

2.8. Dogs Uitlaatservice behoudt zich het recht voor de hond(en) niet mee te nemen, indien blijkt, of het vermoeden er is, dat de hond een besmettelijke ziekte OF vlooien heeft. 

2.9 Loopse honden kunnen niet meewandelen. 

2.10 Je wordt gevraagd alle bijzonderheden zoals bijvoorbeeld allergie- informatie, gedragsproblemen, gezondheidsproblemen, specifieke gedragingen, etc. door te geven tijdens het intakegesprek of op ieder ander moment wanneer er iets is veranderd sinds het intakegesprek.

3. Schade en Aansprakelijkheid 

3.1. Dogs Uitlaatservice gaat op een veilige en verantwoorde wijze met de hond(en) om maar is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor eventuele schade aan derden voor/door zijn/haar hond. Eigenaren van honden dienen zich te verzekeren (minimaal WA). De opdrachtgever/eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade aan derden voor/door zijn/haar hond.

3.2. Schade aan het interieur van de opdrachtgever als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van Dogs Uitlaatservice. 

3.3. Dogs Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade wanneer hij de overeenkomst niet kan uitvoeren op grond van een niet voorziene omstandigheid, zoals: autoproblemen, ziekte, weersomstandigheden of familie/privéomstandigheden. 

4. Calamiteiten 

4.1. Bij een weeralarm (code oranje/rood) en extreme gladheid wordt er niet gewandeld. Dogs uitlaatservice zal dan samen met de eigenaar naar een oplossing zoeken.
Bij extreme hitte worden de wandelingen aangepast en indien nodig ingekort, dit naar inschatting van Dogs uitlaatservice.

4.2. Dogs Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade/letsel of eventueel verlies/overlijden van het huisdier. Afname van diensten geschiedt voor eigen risico. 

4.3. De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt Dogs Uitlaatservice om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

5. Aanmelding en inschrijving 

5.1 Wanneer je gebruik wilt maken van de uitlaatservice van Dogs Uitlaatservice, neem je contact op via 0612137470 of via info@dogsuitlaatservice.comEr wordt dan telefonisch contact met je opgenomen. Hierna kan een gratis kennismakingsafspraak gemaakt worden. 

Tijdens de afspraak bij jou thuis, maakt Dogs Uitlaatservice kennis met jou en jouw hond(en) om een eerste indruk te krijgen van jouw hond(en). Tijdens dit bezoek worden jouw wensen, het gedrag van de hond(en) en onze diensten en werkwijze besproken. Deze kennismaking is geheel gratis en vrijblijvend. 

5.2 Inschrijven 

Mocht je gebruik willen maken van de diensten van Dogs Uitlaatservice, dan kun je jezelf en jouw hond tijdens het kennismakingsgesprek inschrijven via een inschrijfformulier, waarin je gegevens over jou, jouw hond(en) en de gewenste dienst(en) vermeldt en kiezen voor een abonnement of strippenkaart. Lees hierover meer bij abonnement en/of strippenkaart. Uiteraard kun je je ook op een later moment inschrijven. We maken dan een nieuwe afspraak waarbij we de inschrijving en overeenkomst ondertekenen. 

5.3 Overeenkomst 

Bij de inschrijving hoort ook een ondertekende overeenkomst (zowel bij het afsluiten van een abonnement als bij het gebruik van een strippenkaart). In de overeenkomst staat dat Dogs Uitlaatservice toestemming van jou krijgt om jouw hond(en) op afgesproken dagen en tijden uit te laten. Ook wordt er in de overeenkomst verwezen naar deze algemene voorwaarden. 

5.4 Sleutelcontract 

Ook sluiten we een sleutelcontract, indien er gebruik gemaakt dient te worden van een huissleutel om Dogs Uitlaatservice toegang te laten verschaffen tot jouw woning om de hond(en) te kunnen uitlaten. Je dient dan zorg te dragen voor een reservesleutel. 

Dogs Uitlaatservice verklaart dat zij de sleutel van de klant: – Niet zal dupliceren. – Niet zal voorzien van adres. – Zorgvuldig in huis zal bewaren. – Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden. – Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt. 

Indien de hond niet aanwezig is of Dogs Uitlaatservice geen toegang heeft tot de woning, worden de kosten van de geplande dienst volledig in rekening gebracht. 

Na inschrijving en het ondertekenen van de overeenkomst en eventueel het sleutelcontract, ontvang je van Dogs Uitlaatservice via de e-mail de bijhorende factuur voor de af te nemen dienst. Je betaalt namelijk altijd vooruit, of je nu een abonnement aangaat of een strippenkaart koopt. 

5.5 Abonnement en/of strippenkaart 

Als je gebruik wilt maken van een van de uitlaatdiensten, dien je bij de groepswandelingen te kiezen voor of een abonnement voor vaste dagen per week of voor een strippenkaart die drie maanden lang geldig is. 

5.5.1 Abonnement 

Met een abonnement spreken we vaste dagen en tijdstippen af. Je bent er dan zeker van dat jouw hond (of honden) goed en veilig wordt uitgelaten op die afgesproken dagen en tijden. Een abonnement biedt uitkomst voor mensen die hun dagschema’s voor de langere termijn kennen en willen dat hun hond(en) op die vaste dag(en) goed en veilig door Dogs Uitlaatservice wordt uitgelaten.

5.5.2 Strippenkaart 

Een strippenkaart is flexibel en biedt uitkomst wanneer jij wil dat jouw hond zo nu en dan meegaat met Dogs Uitlaatservice, maar eigenlijk nooit op vaste dagen of tijdstippen. 

De strippenkaart is vooral geschikt voor mensen die op flexibele basis een plek willen of kunnen inplannen.  

Na de eerste wandeling tref je je strippenkaart thuis op tafel of andere afgesproken plek aan. Dogs Uitlaatservice stempelt de kaart bij het ophalen of afleveren van je hond.

6. Annuleren, wijzigen, vakantie & abonnement beëindigen 

6.1. Abonnementhouders en strippenkaarthouders kunnen een gereserveerde wandeling tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren via WhatsApp of telefoon. Bij abonnementhouders wordt de niet gemaakte wandeling dan verrekend met de eerstvolgende factuur of – indien gewenst én mogelijk -verplaatst naar een ander tijdslot. Bij strippenkaarthouders wordt, bij op tijd annuleren, geen strip(pen) afgestempeld. Bij een te late annulering wordt de geannuleerde wandeling bij de abonnementhouders niet verrekend of verplaatst en bij strippenkaarthouders wordt het aantal afgesproken strippen toch afgestempeld. Dogs Uitlaatservice houdt een kopie strippenkaart bij in de boekhouding. Wanneer wandelingen regelmatig worden afgezegd, zal opdrachtgever door Dogs Uitlaatservice geadviseerd worden een ander abonnement te nemen (minder reguliere dagen en tijdstippen) of gebruik te maken van de flexibele strippenkaart.

6.2. Dogs Uitlaatservice behoudt zich het recht voor zijn diensten (tijdelijk of definitief) stop te zetten, bijvoorbeeld in verband met vakantie. Dogs Uitlaatservice stelt de opdrachtgevers hiervan tijdig (minimaal 4 weken van tevoren) op de hoogte. Op www.DogsUitlaatservice.nl staan alle dagen waarop de diensten van Dogs Uitlaatservice niet beschikbaar zijn. 

Wanneer Dogs Uitlaatservice zijn diensten per direct stopzet, worden te veel betaalde gelden terugbetaald. 

6.3. Abonnementhouders kunnen hun abonnement tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld i.v.m. vakantie. De abonnementhouder dient dan minimaal vier weken voor aanvang dit door te geven aan Dogs Uitlaatservice. Je betaalt tijdens die maand(en) alleen de dagen waarop je de diensten afneemt. 

6.4. De looptijd van een abonnement is altijd 1 maand en wordt iedere maand stilzwijgend verlengd. Opdrachtgever heeft het recht te allen tijde op te zeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Het abonnement zeg je schriftelijk op, dit kan per WhatsApp of Tel.  Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. Er zal geen restitutie plaatsvinden wanneer er tussentijds wordt opgezegd. 

6.5. Abonnementhouders kunnen hun abonnement in uitzonderlijke gevallen in overleg kosteloos per direct beëindigen, bijvoorbeeld i.v.m. overlijden van de hond. 

6.6 Dogs uitlaatservice loopt met jouw hond op het afgesproken dagdeel. Jouw hond wordt bij jou opgehaald en weer thuisgebracht door Dogs uitlaatservice. Dogs uitlaatservice loopt minimaal 60 minuten met jouw hond (mits in groepsverband, en niet anders overeengekomen).
Bij een weeralarm (code oranje/rood) en extreme gladheid wordt er niet gewandeld. Dogs uitlaatservice zal dan samen met de eigenaar naar een oplossing zoeken.
Bij extreme hitte worden de wandelingen aangepast en indien nodig ingekort, dit naar inschatting van Dogs uitlaatservice.

7. Betalingen 

7.1. Alle weergegeven prijzen zijn inclusief 21% B.T.W. 

7.2. Alle betalingen worden vooraf gedaan, zowel voor de abonnementen als de strippenkaarten en geschiedt op basis van betaling per Tikkie/ Betaalverzoek. 

7.3 Abonnementhouders ontvangen iedere 1e van de maand voor de komende maand. Betaling binnen 7 dagen na ontvangst factuur op de rekening van Dogs Uitlaatservice, onder vermelding van factuurnummer, jouw naam en de naam van de hond(en). 

7.4. Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag. 

7.5. Bij herhaaldelijke wanbetaling heeft Dogs Uitlaatservice het recht om het contract te ontbinden.